Encalves of Life (Enklawy Życia)Encalves of Life (Enklawy Życia) jest projektem realizowanym we współpracy pomiędzy Polskim Klubem Ekologicznym, czeskim Sdruzeni SPLAV, z.s. oraz estońskim Western-Harju Partnership. Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi społeczności lokalnych na istotę małych lasów prywatnych, które mogą pełnić zróżnicowane funkcje, nie tylko przyrodnicze i krajobrazowe.


W ramach projektu wybranych zostanie co najmniej 5 pilotażowych obszarów leśnych, interesujących przyrodniczo, ale nie objętych ochroną prawną, na terenie 3 krajów partnerskich. Obszary te będą przykładami w jaki sposób można założyć / utrzymać swój własny, prywatny las o wzmocnionych funkcjach drugorzędnych, który będzie ekosystemem cennym krajobrazowo oraz o bogatej bioróżnorodności. 


Grupą docelową Enclaves of life są głównie mali właściciele ziemscy i/lub właściciele lasów, oraz osoby prywatne zainteresowane posiadaniem na swojej działce cennej, pod względem bioróżnorodności i ekologii, przestrzeni. Ponadto projekt skierowany jest również do ekspertów z organizacji badawczych, edukacyjnych i innych organizacji non-profit, którzy mają możliwość wykorzystania zaleceń i wniosków pilotażowych w praktyce. Projekt uwzględnia również zaangażowanie społeczności lokalnych, zwłaszcza młodych ludzi, którzy mają możliwość dbania o las w sąsiedztwie na poziomie praktycznej pomocy w ulepszaniu naszego środowiska.


W ramach projektu zostaną stworzone i zaprezentowane wytyczne, jak osiągnąć ten cel. Podręcznik, oparty o przykłady projektów pilotażowych, poprowadzi każdego krok po kroku przez przepisy prawne, ekonomiczne, środowiskowe i inne. Dostarczy on osobom, które są świadome i zainteresowane aktywną odbudową krajobrazu, kompendium istotnych informacji na wszystkich etapach tworzenia własnego lasu.

© 2016 by PKEGliwice. 

Proudly created with Wix.com