Finansowanie zrównoważonej przyszłości
(org. Financing sustainable futures)

Czas trwania projektu: 1.01.2014-31.12.2016

 

ARTYKUŁY
   

Co nam przeszkadza wyżywić świat?


Z globalnego raportu głodu na świecie sprzed ponad roku wynika, że ponad dwa miliardy ludzi głoduje lub jest niedożywionych. Choć skala problemu jest tak duża, liczba ta się nie zmniejsza, a wręcz przeciwnie – stale rośnie. Na świecie jest coraz więcej ludzi, szczególnie w krajach ubogich, takich których po prostu na nie stać na zakup żywności. Są jednak na świecie również kraje, w których spory odsetek społeczeństwa wyrzuca codziennie kilogramy jedzenia.

Czytaj więcej>>>

* * * *


Ludzie, siła, teraz - People, power, now!


W dniach 28 listopada – 3 grudnia w Lampung w Indonezji odbyło się Walne Zgromadzenie (Biennial General Meeting) Friends of the Earth International, którego nasza organizacja jest członkiem. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób z 75 krajów i grup członkowskich z całego świata. Podczas spotkania omawiano prowadzone działania w ramach kampanii: sprawiedliwość klimatu
i energia (Climate justice and Energy), sprawiedliwość ekonomiczna i neoliberalizm (Economic justice and resisting neoliberalism), suwerenność żywnościowa (Food sovereignty), leśnictwo i bioróżnorodność (Forests and biodiversity), obrona praw człowieka (Human rights defenders).

Czytaj więcej>>>

* * * *


Dwa bieguny rozwoju rolnictwa.


Rolnictwo to dział gospodarki, dostarczający płody rolne na rynek. Jest to jednocześnie sektor, który wywiera olbrzymi wpływ na środowisko, człowieka, jak i całe społeczności. Rozwój rolnictwa w XX w. w Europie i Stanach Zjednoczonych, początkowo miał chronić ludzi przed klęską nieurodzaju, a co za tym idzie głodu. Niestety, niekontrolowany społecznie, błędnie pojmowany rozwój rolnictwa, doprowadził do dominacji rolnictwa przemysłowego, którego głównym celem jest maksymalizacja zysków ze sprzedaży płodów rolnych.

Czytaj więcej>>>

* * * *


Metale w Twoim telefonie


Prawie wszyscy posiadamy telefony komórkowe. Są nam coraz bardziej niezbędne, nie tylko pełnią funkcję telefonu, mamy w nich wiele danych osobistych, ale również są naszą podręczną encyklopedią. Tak, bez telefonu trudno byłoby żyć, lecz niewielu z nas zdaje sobie sprawę, co jest potrzebne do produkcji tych urządzeń. Kluczowymi surowcami są metale: cyna, tantal, wolfram i złoto. Wydobywamy je głównie w krajach Globalnego Południa, często na terenach objętych od wielu lat konfliktem.

Czytaj więcej>>>

* * * *


Rio Tinto na Madagaskarze: kopalnia niszczy unikalną bioróżnorodność
w przybrzeżnej strefie Fort Dauphin


Rio Tinto to brytyjsko-australijska spółka z siedzibą w Londynie. Główna działalność to wydobycie na sześciu kontynentach rud żelaza, miedzi, boksytów, uranu i diamentów. W 2013 ich aktywa brutto były na poziomie 81 mld USD, a roczne dochody netto 3,7 mld USD, przy obrotach 54,6 mld USD. To sześciokrotnie więcej niż PKB Madagaskaru.

Czytaj więcej>>>

* * * *


Ciemna strona finansów


Ciemna strona finansów jest to francuski film dokumentalny wyemitowany przez kanał Planete +. Film przedstawia w jaki sposób działają banki, tłumaczy zawiłe zasady światowej ekonomii, które zmieniają się od dziesięcioleci.

Czytaj więcej>>>

* * * *


Brudny zysk – czysty zysk.


Dnia 26.11.2015 r. w ramach projektu  „Finansowanie zrównoważonej przyszłości” odbyło się spotkanie ze studentami w CKS Mrowisko. Spotkanie poprowadził Marcin Wojtalik członek Instytutu Globalnej Odpowiedzialności z Warszawy. Prowadzący przedstawił prezentację pt. „Brudny zysk – czysty zysk”, dotyczącą problemów jakie niesie ze sobą globalizacja i w jaki sposób gospodarka światowa sprzyja bogaceniu się bogaczy kosztem wyzysku najbiedniejszych.

Czytaj więcej>>>

* * * *


TTIP koń trojański i puszka Pandory w jednym


TTIP to umowa mająca ustanowić strefę wolnego handlu i partnerstwo inwestycyjne pomiędzy USA i Unią Europejską. Pod pozorem równych praw handlowych i swobodnej wymiany towarów i usług próbuje wprowadzić się zapisy wprowadzające praktycznie niczym nieograniczoną swobodę działania wielkich korporacji.

Czytaj więcej>>>

* * * *


Na czym zarabia mój bank?


Odpowiedź na pierwszy rzut oka wydaje się być prosta, ale czy rzeczywiście jest?
Banki zarabiają na obsłudze finansowej swoich klientów. Klienci powierzają bankom swoje pieniądze, dzięki czemu mogą z nich korzystać w dowolnym miejscu na świecie, płacić w wygodny sposób za zakupy w sklepie i w Internecie, opłacać bieżące rachunki za ogrzewanie czy gaz, są też w miarę spokojni, że pieniądze są zdeponowane w bezpiecznym miejscu.

Czytaj więcej>>>

* * * *


Brudne pieniądze, krwawy zysk
Maria Staniszewska


„Wzrost ekonomiczny i rozwój biznesu musi być prowadzony w sposób zrównoważony
w najszerszym rozumieniu tego słowa – ekonomicznym, społecznym i ekologicznym.
Inwestowanie i działalność biznesowa zawierać musi korporacyjne zobowiązania
do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności oraz spełniać najwyższe standardy etyki biznesowej”
Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon
Jak bardzo odeszliśmy od tego ideału, wystarczy tylko wychylić się poza granice Unii Europejskiej i okazuje się, że zupełnie inne standardy obowiązują inwestorów, tych samych którzy w Europie wyjątkowo dbają o swoją opinię i udowadniają społeczne zaangażowanie.

Czytaj więcej>>>

* * * *


Finansjalizacja wody


Uwagi do dyskusji:
Przygotowane przez Tancredi’ego Tarantino na potrzeby spotkania Finansjalizacja Natury organizowanego przez Friends of the Earth International, które odbyło się 25-28 maja 2014 roku w Paryżu
Komentarze prosimy nadsyłać na adres tarantino@recommon.org
Proces finansjalizacji w ekonomii to akumulacja kapitału poprzez handel walutami, ryzykiem i powiązanymi produktami, który staje się bardziej opłacalny, a co gorsza – wyprzedza – obrót towarami i usługami.

Czytaj więcej>>>

* * * *


Zrozumienie finansjalizacji ziemi i jaka rola
przypadnieorganizacjom społeczeństwa obywatelskiego


Uwagi do dyskusji:
Przygotowane przez Giulię Franchi na potrzeby spotkania Finansjalizacja Natury organizowanego przez Friends of the Earth International, które odbyło się 25-28 maja 2014 roku w Paryżu
Komentarze prosimy nadsyłać na adres gfranchi@recommon.org 
Na przestrzeni minionych lat nastąpiła niezwykle szybka ekspansja mechanizmów finansjalizacji dotycząca niemal wszystkich rynków towarowych.

Czytaj więcej>>>

* * * *


Debata skupiająca się na finansjalizacji natury:
Trzy otwarte pytania dotyczące strategicznych działań społeczeństwa obywatelskiego

 

Uwagi do dyskusji:
Przygotowane przez Antonio Tricarico na potrzeby spotkania Finansjalizacja Natury organizowanego przez Friends of the Earth International, które odbyło się
25-28 maja 2014 roku w Paryżu
Komentarze prosimy nadsyłać na adres atricarico@recommon.org

Czytaj więcej>>>

* * * *


Finansowanie zrównoważonej przyszłości


W listopadzie odbyły się dwa spotkania w ramach projektu „Finansowanie zrównoważonej przyszłości”. Pierwsze spotkanie pt. Zrównoważone finanse odbyło się w COK Perełka 18 listopada i dotyczyło nieuczciwych praktyk dużych koncernów i instytucji finansowych, generujących zyski dla siebie i swoich klientów kosztem społeczności lokalnych krajów rozwijających się oraz przyrody.

Czytaj więcej>>>

* * * *


Finansjalizacja natury – przypadek wody
Emilia Ślimko


Woda to jeden z najważniejszych zasobów naturalnych – potrzebujemy jej do przeżycia, do produkcji rolnej i przemysłowej, do utrzymania ekosystemów w równowadze. Finansjalizacja wody jako zasobu tym bardziej budzi niepokój, jeśli zdamy sobie sprawę, że wody pitnej na ziemi jest coraz mniej - w niektórych regionach świata stale jej brakuje, a w niektórych będziemy odczuwać jej coraz większe braki (również w Polsce).

Czytaj więcej>>>

* * * *


Rolnictwo na Sri Lance.


Jednym z głównych źródeł dochodu na Sri Lance jest rolnictwo. Ponad 30% ludności zajmuje się uprawą roli i czerpie z tego dochody. Co więcej gospodarstwa nie są duże, przeciętnie 1,5 ha, lecz okres wegetacyjny trwa cały rok, ponieważ w okresie braku opadów, działają od 2 000 lat doskonale zaprojektowane systemy irygacyjne. 
Grunty orne i plantacje zajmują 29% powierzchni kraju, łąki i pastwiska 7%, lasy 32%, pozostała część to nieużytki; zróżnicowana struktura gospodarstw rolnych...

Czytaj więcej>>>

* * * *


Finansjalizacja natury – przypadek ziemi
Emilia Ślimko


W ostatnich latach, w których obserwujemy szybko wzrastającą ekspansję finansjalizacji prawie wszystkich rynków towarowych i przekształcanie podstawowych dóbr wspólnych w towary podlegające prawom rynkowym, coraz więcej organizacji społeczeństwa obywatelskiego, zaniepokojonych tymi trendami, angażuje się w zrozumienie tych procesów.

Czytaj więcej>>>

* * * *


Finansjalizacja natury –  o co w tym chodzi i co jest nie tak?
Emilia Ślimko


W ostatnich kilku latach organizacje społeczeństwa obywatelskiego mierzą się ze zrozumieniem zjawiska finansjalizacji natury. Dzieje się to szczególnie w kontekście szukania przyczyn i rozwiązań kryzysów ekonomicznych, dotykających zglobalizowany świat. Kryzysy te odkrywają siatkę wzajemnych powiązań między różnymi sferami życia publicznego i wyraźnie łączą się z innymi kryzysami – środowiskowymi, społecznymi oraz kulturowymi.

Czytaj więcej>>

 

Projekt realizowany w ramach sieci:

Projekt dofinansowany ze środków UE

© 2016 by PKEGliwice. 

Proudly created with Wix.com