Misja

Wspieranie zrównoważonego rozwoju, ratowanie i poprawa stanu środowiska, ochrona przyrody oraz życia i zdrowia człowieka.

Polski Klub Ekologiczny powstał w 1980 r. jako niezależna organizacja ekologiczna non-profit, stawiająca sobie za cel wdrażanie idei ekorozwoju. Był pierwszą w bloku państw socjalistycznych organizacją pozarządową otwarcie sprzeciwiającą się traktowaniu środowiska jako dobra niczyjego, stanowiącego wartość drugorzędną w stosunku do gospodarki kraju. W kolejnych latach Polski Klub Ekologiczny rozwijał się w drodze sukcesywnego powstawania Okręgów i Kół.

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach zostało utworzone w 1988 r. Osobowość prawną uzyskało 6 stycznia 1993 r. Jest zarejestrowane w KRS pod numerem 0000002066

 

© 2016 by PKEGliwice. 

Proudly created with Wix.com