PROJEKTY ZREALIZOWANE

 

2019

    Ochrona wód powierzchniowych poprzez promocję zrównoważonych praktyk rolniczych

    Rozwój agroturystyki i turystyki ekologicznej w Armenii..

   „Europa jakiej chcemy”

2018

    Współpraca dla zrównoważonego zarządzania zasobami w miastachi na terenach wiejskich w Armenii.

2017

    Redukować, używać ponownie, przetwarzać: polityka regionalna i lokalne akcje

    

     Szkoła zrównoważonego rozwoju V4


     Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu

2016
    Finansowanie zrównoważonej przyszłości

    Bateria pomysłów

2015
    Proste i mądre strategie redukcji odpadów komunalnych w gminach krajów Wyszehradu


2014
    Szkolenie pracowników samorządowych w zakresie przydomowych
    oczyszczalni ścieków

 

© 2016 by PKEGliwice. 

Proudly created with Wix.com