PROJEKTY ZREALIZOWANE

 

2019

    Ochrona wód powierzchniowych poprzez promocję zrównoważonych praktyk rolniczych

    Rozwój agroturystyki i turystyki ekologicznej w Armenii..

   „Europa jakiej chcemy”

2018

    Współpraca dla zrównoważonego zarządzania zasobami w miastachi na terenach wiejskich w Armenii.

2017

    Redukować, używać ponownie, przetwarzać: polityka regionalna i lokalne akcje

    

     Szkoła zrównoważonego rozwoju V4


     Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu

2016
    Finansowanie zrównoważonej przyszłości

    Bateria pomysłów

2015
    Proste i mądre strategie redukcji odpadów komunalnych w gminach krajów Wyszehradu


2014
    Szkolenie pracowników samorządowych w zakresie przydomowych
    oczyszczalni ścieków

2013
    Grundtvig - Diet for Citizens Baltic Sea Region

    BERAS Implementation

    Aktywny senior wpływa na swoje otoczenie i środowisko

    Nowoczesne rękodzieło użytkowe w Gierałtowicach

   „Coś z niczego – Rudziniecka Pracownia Rękodzieła”

   Rozwój talentów artystycznych toszeckich kobiet

 

2012
     Wyżywić Świat

     Eko-wojownicy. REaktywacJA

 

2011
EKOLOGIA W WIELKIM MIEŚCIE

Młodzi Eko-wojownicy segregują odpady na Śląsku

Rękodzielnictwo szansą na atrakcyjne zatrudnienie

RĘKODZIEŁO PRODUKTEM LOKALNYM GMINY SOŚNICOWICE

2010
Nietoperz – demon czyanioł?

Feeding and Fuelling Europe (Pasze i Paliwa)

Eko-sanitacja obszarów wiejskich w zabudowie rozproszonej w dorzeczu Górnej Wisły

Umiejętność konsultacji społecznych ‘na styku inwestycje-środowisko’...

A       

 

© 2016 by PKEGliwice. 

Proudly created with Wix.com