Redukować, używać ponownie, przetwarzać: polityka regionalna i lokalne akcje
   

Strona internetowa poświęcona jest projektowi dofinansowanemu z Funduszu Wyszehradzkiego, którego liderem jest węgierska organizacja Humusz.

Partnerzy projektu: ARNIKA - Program Toxické látky o odpady (Czechy), Poliski Klub Ekologiczny w Krakowie Koło Miejskie w Gliwicach (Polska) i SOSNA o.z. (Słowacja).
 

O projekcie:
Celem projektu jest zwiększenie działań związanych z recyklingiem i ponownym wykorzystaniem w krajach V4 poprzez analizę obecnych trendów i możliwości związanych z gospodarowaniem odpadami, szkolenie przedstawicieli miast w strategiach redukcji odpadów i generowanie przykładów najlepszych praktyk na szczeblu lokalnym. Nasze podejście do kwestii związanych z odpadami jest dwojakie: patrzenie na sytuację na poziomie polityki i wypracowanie konkretnych, opartych na lokalnych społecznościach rozwiązań mających na celu redukcję odpadów.

PLIKI:

- ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM SZKOLENIOWE (29.03.2017)

- PROGRAM SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO (29.03.2017)

    Reduce, reuse, recycle:

regional policy and local actions

 

The website is dedicated to the Visegrad Fund Standard Grants Programme project won by Humusz.

Project partners: ARNIKA - Program Toxické látky o odpady (Czech Republic), Poliski Klub Ekologiczny w Krakowie Kolo Miejskie w Gliwicach (Poland) and SOSNA o.z. (Slovakia).
 

About the project:
The project's aim is to enhance recycling and reuse activities in V4 countries by analyzing the current waste management trends and possibilities, training municipality representatives in waste reduction strategies and generating best practice examples on local level. Our approach to the waste problem is twofold: looking into the situation on a policy level and generate concrete, community-based solutions for waste reduction.

Project elements:

1. Kick-off meeting

2. Training for municipality officers

3. Position paper on Circular Economy Package

4. Best practices of waste prevention

All information and related material is available here. Check out for updates!

- Position paper on the Circular Economy Package targets in V4 countries - PDF

- Analysis of the waste situation in Poland by Polski Klub Ekologisky - PDF

 

- Arnika's Opinion Concerning Circular Economy Targets - PDF

- Position paper - Situation in Slovak Republic - PDF

- Position paper - Situation in Hungary - PDF

© 2016 by PKEGliwice. 

Proudly created with Wix.com