ZARZĄD

 

Koło jest reprezentowane przez Zarząd.

    * Ewa Hajduk - Prezes
    * Jolanta Paszkowska - Wiceprezes
    * Maria Staniszewska - Skarbnik
    * Marcin Janik - Sekretarz
    * Agnieszka Lisiecka - Członek Zarządu

 


Pracę Zarzadu kontroluje Komisja Rewizyjna

    * Danuta Krain - Przewodnicząca,
    * Barbara Kozera-Migurska - Członek,
    * Krystyna Koniecka - Członek

 


Liczba członków Koła to około 40 osób.
 

© 2016 by PKEGliwice. 

Proudly created with Wix.com